Krásy počítačové grafiky – okruhy ke zkoušce

 

Buněčné automaty, kresba bludiště, dlaždicové vzory, úpravy rastrového obrazu, rekurzivně definované křivky, fraktály, IFS a Chaos Game, Juliovy a Mandelbrotovy množiny, L-systémy, částicové systémy,  modelování přírodních prvků, nefotorealistické zobrazování, křivky a plochy užívané v počítačové grafice.