Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 1. tématu:

 

1.      Napište program v libovolném jazyce, který generuje bludiště a zobrazuje ho na obrazovce. Vstupem je počet řádků R a sloupců C.

 

1.      Za odevzdaný program s dokumentací  získáte 4 body.

2.      Pokud váš program umožní uživateli také s použitím myši nebo kurzorových kláves procházet bludiště a hledat správnou cestu, s možností návratu při chybě o libovolný počet kroků, získáte další až 4 body.

3.      Pokud váš program používá jiný algoritmus než z přednášky, můžete získat další 1-2 body prezentací algoritmu na cvičení.

 

2.      Implementujte zobrazování vývoje buněk v Game of Life jako rovinnou animaci s možností volby libovolné počáteční konfigurace (konfigurace může buď být uložena číselně v souboru nebo se zadávat graficky interaktivně na obrazovce, podle vašich možnost a znalostí).

 

1.      Za odevzdaný program v dvoubarevné verzi kresby s dokumentací získáte 3 body.

2.      Pokud váš program bude používat také barevné odlišení buněk, získáte další 2 body.

3.      Pokud váš program dovolí navíc přepnout do 3D zobrazení (místo 2D animace budou buňky dalších přibývat jako 3D buňky ve svislém směru), získáte dalších 5 bodů.

 

 

3.      Připravte prezentaci na téma labyrinty – historie, algoritmy, zajímavosti, přibližně na 10 minut. Prezentaci může připravit jen jeden student z každé skupiny a je třeba předem dohodnout s vyučující, prezentace bude přidělena podle zásady „první bere“. Za 3-5 bodů podle kvality předávané informace a kvality prezentace.