Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 10. tématu:

 

1.      Naprogramujte jednoduchý generátor svítících částic ve tvaru gejzíru z bodového generátoru, částice zobrazujte jako různobarevné tečky pohybující se po nějaké jednoduché dráze na černém pozadí v rovnoběžném promítání. Za takto vyřešenou úlohu získáte max. 9 bodů.

 

1.      Za jakékoliv vylepšení nad rámec tohoto zadání získáte body odpovídající náročnosti vylepšení, nejvýše pak 6 bodů. (Možná vylepšení: komplikovanější tvar nebo chování částic nebo složitější tvar generátoru apod.).

 

2.      S pomocí svého programu vytvořeného v úloze 1 vytvořte co nejhezčí animaci za 4 body, maximálně smíte odevzdat 3 animaci. Animaci odevzdávejte ve formátu AVI, MPG, po konzultaci s cvičící i v jiném formátu. Pro složení statických obrázků můžete využít program BMP2AVI.

 

3.      Vyberte si nějaký jev vhodný pro modelování částicovými systémy (exploze, oheň, tráva apod.) a najděte v odborné literatuře nebo na Internetu podrobnosti a příklady, jak se dá tento jev částicovými systémy modelovat. Jsou povoleny libovolné informační zdroje kromě 2 zmíněných na přednášce. Odevzdáváte text vlastní provenience doplněný citacemi zdrojů, ze kterých jste čerpali. Doslovné přebírání textu není dovoleno, protože cílem práce je vaše vlastní zpracování odborného tématu na základě studia, nikoliv opsání cizího textu. Nejedná se ani o komentovaný soupis odkazů. Získáte až 5 bodů podle kvality  a originality textu.

 

4.      Připravte prezentaci  o modelování konkrétního jevu pomocí částicového systému za 5 bodů, téma a termín je nutné předem dohodnout s vyučující, prezentace musí proběhnout do skončení výuky.