Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 2. tématu:

 

1.      Vytvořte program, který dovolí interaktivně deformovat základní „dlaždičkové“ tvary do obecnějších. Program musí hlídat, že z vytvářeného tvaru jde skládat dlažba. Vytvořený tvar pak poskládá do dlažby v zadané velikosti a počtu kusů.

 

1.      Za odevzdaný program s dokumentací  získáte 6 bodů.

2.      Pokud váš program umožní dovnitř dlaždice také kreslit bitmapové vzorky, získáte další 4 body.

 

2.      Najděte aplikace zlatého řezu na Internetu a prostudujte je. Na jejich základě vytvořte vlastní program, který bude používat zlatý řez pro generování nějakého zajímavého obrázku. Získáte 3-8 bodů podle obtížnosti programu a kvality výsledku.

 

3.      Vytvořte Robinsonovy, Ammannovy nebo Penrose dlaždice, dekorujte je podle přednášky nebo vlastního vkusu a programátorských nebo výtvarných schopností. Váš program by měl buď sám sestavovat nějaký zajímavý vzor anebo dovolovat uživateli, aby skládal v programu dlaždice sám.  Za program získáte max.8 bodů, pokud dovoluje uživatelovu interakci, dalších až 5 bodů.