Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 3. tématu:

 

1.      Napište program vykreslující některou z parametrických 2D křivek probíraných na přednášce. Za odevzdaný program s dokumentací získáte 3 až 6 bodů podle míry interaktivity programu (tj. program vykreslující jednu křivku „natvrdo“ je za 3 body, program dovolující zadat parametry a řídicí body textově je za 4 body, vyšší počty při lepší interaktivitě, např. při možnosti přemisťovat řídicí body taháním myší).

 

2.      Napište program pro animovanou kresbu bodu pohybujícího se po parametricky zadané křivce,. Za odevzdaný program s dokumentací  získáte max. 4 body podle kvality.