Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 4. tématu:

 

1.      Vyzkoušejte si naprogramovat metody úpravy digitalizovaného obrazu z přednášky, jako je ostření, reliéf, warping, morphing.... Za program umějící aspoň jednu techniku získáte 4 body, za každou další naprogramovanou techniku získáte max. 2 body podle obtížnosti, dohromady nejvýše 12 bodů. Program musí být schopen načíst ze souboru obraz v rastrovém formátu a zase jej uložit, zobrazit původní a změněný obraz s možností návratu o 1 akci. Odevzdáváte jako obvykle zdrojový text, EXE a dokumentaci.

 

2.      Vyberte si libovolné programové vybavení pro práci s bitmapami, jako je Adobe Photoshop nebo Corel PhotoPaint, a najděte v něm další filtry, které nebyly na přednášce probírané. Vyzkoušejte si je a zkuste najít v literatuře nebo vymyslet, jak se naprogramují. Svoje návody k jednotlivým filtrům odevzdejte popsané ve formátu .DOC nebo .RTF nebo .PS nebo .PDF. Za nejméně 5 metod získáte max. 5 bodů podle kvalitu popisu. Nezapomeňte citovat zdroje.

 

3.      Úlohu 2 můžete dále využít programátorsky: nalezené anebo vámi vymyšlené návody na filtry naprogramujte (požadavky na program stejné jako v úloze 1), za každou zajímavou techniku získáte max. 5 bodů podle obtížnosti,  max.17 bodů.

 

4.      Pomocí vlastního i cizího programového vybavení vytvořte co nejpůsobivější morfing své fotografie z dětství na svoji současnou podobu. Odevzdejte jako animaci vyrobenou ze série statických obrázků pomocí programu BMP2AVI. Jeden soutěžící odevzdává  jen jednu animaci. Za odevzdanou animaci získáte max. 6 bodů.

 

5.      Pomocí vlastního i cizího programového vybavení vytvořte co nejpůsobivější morfing mezi libovolnými dvěma fotografiemi. Odevzdejte jako animaci vyrobenou ze série statických obrázků pomocí programu BMP2AVI. Jeden soutěžící odevzdává  jen jednu animaci. Za odevzdanou animaci získáte max.6 bodů.

 

6.      Připravte za 7 bodů cca 10-15 min prezentaci na některé z těchto témat: Algoritmus ekvalizace histogramu, Geometrické transformace s digitalizovaným obrazem, Interpolace pro digitalizovaný obraz, Pokročilejší techniky warpingu a morphingu pro digitalizovaný obraz – přehled, jedna z technik podrobněji. Prezentaci na každé téma získá nejrychlejší zájemce s výjimkou témata Morfing-warping, kde zájemce oznámí, jakou techniku si vybral, a další zájemce může prezentovat nějakou další techniku. Rezervace a bližší dohoda po mailu.