Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 5. tématu:

 

1.      Vytvořte program, který bude skládat Triomino, vstupem bude počet dělení a velikost jedné strany kresby.

1.      Za program s dokumentací  získáte 5 bodů.

2.      Za prezentaci specialit svého řešení kolegům na cvičení – pokud nějaké jsou -získáte 3 body.

 

2.      Udělejte program, který bude vytvářet fraktálovou křivku náhodným přesouváním středního bodu nebo fraktalizovat nějaký jiný tvar složený po částech z úseček. Pozor, kresba musí být spojitá. Za program s dokumentací  získáte 5 bodů.

 

3.      Vytvořte program, který z roviny složené z trojúhelníků vygeneruje fraktální terén dělením trojúhelníků, výsledek uloží do textového souboru ve formátu 1.řádek: počet vrcholů, na každém dalším řádku tři reálné souřadnice vrcholu (x,y,z), pak počet trojúhelníků, na každém dalším řádku tři celočíselné indexy vrcholů trojúhelníka (všechny indexy od 0 do počet-1). Vygenerovaný terén zobrazujte jako drátěný model v projekci v rovinách xy, yz nebo zx podle volby uživatele. Pro vizualizace můžete také využít některý z programů vytvořených vašimi předchůdci na http://afrodita.zcu.cz/~kolinger/KPG/Viewers.zip.

 

1.      Za program generující fraktální terén s dokumentací  získáte 8 bodů.

 

2.      Pouze v případě, že jste vytvořili program pro generaci fraktálních terénů a už máte znalosti z 3D grafiky, např. ze ZPG, můžete si vydělat řešením této úlohy: vytvořte uživatelsky příjemný zobrazovací program pro vizualizaci souborů výše uvedeného formátu, s jednoduchým osvětlením a možností prohlížet si terén z různých stran. Můžete k tomuto účelu upravit i svoji semestrálku na ZPG. Je povoleno využití knihoven, např. OpenGL nebo Direct3D. Odevzdávání této úlohy je povoleno pouze v případě, že zároveň odevzdáváte generátor terénů. Za program s dokumentací  získáte 10 bodů.

 

4.      Stáhněte a prozkoumejte program FractInt nebo jiný program pro tvorbu a kresbu libovolných fraktálů, vyzkoušejte si ho a poreferujte o něm na cvičení, včetně vašeho hodnocení jeho kvalit a užitečnosti. Tuto semestrálku může řešit jen vždy 1 řešitel na 1 program, proto si předem daný program rezervujte u cvičícího. Za prezentaci na cvičení získáte 3 body.

 

5.      Vymyslete nebo najděte na Internetu jinou rekurzivně definovanou křivku, než které se objevily na přednášce.  Odevzdáváte textový dokument s popisem křivky, algoritmem výpočtu a několika dokumentárními obrázky ukazujícími několik prvních generací. Algoritmus není třeba programovat, můžete obrázky nakreslit z hlavy, pokud chcete. Získáte 3 body za správný vztah a popis, bez ohledu na to, jestli jste zjištěný nebo vymyšlený vztah také implementovali.