Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 6. tématu:

 

1.      Najděte, přečtěte a prezentujte na cvičení nějaký zajímavý článek o fraktálech z časopisu Computers&Graphics, vydavatelství Elsevier. K časopisům se dostanete v knihovně papírově nebo elektronicky. (V případě problémů s přístupem k časopisům mě kontaktujte.) Za prezentaci na cvičení získáte 8 bodů. Odevzdáváte tentokrát pouze zdrojový článek, žádný písemný elaborát. Jiné zdroje než tento časopis nebudou uznány.

 

2.      Vytvořte program produkující metodou IFS co nejzajímavější vlastní fraktály. Za program získáte max. 8 bodů podle kvality programu a podle kvality a množství různých fraktálů, které s ním lze získat.

 

3.      Vytvořte pomocí IFS co nejzajímavější vlastní fraktál, podmínkou je různost od všech obrázků prezentovaných na přednášce a tvorba vlastním programem. Fraktál může být černobílý nebo barevný. Svůj výtvor odevzdáte v elektronické podobě i vytištěný. Za každý obrázek získáte 3 body, maximálně 9 bodů. Z odevzdaných obrázků v soutěži budou vybrány 3 nejlepší za 3, 2 a 1 bod. Pokud bude prací dostatek, budou barevné a černobílé obrázky hodnoceny zvlášť.

 

4.      Připravte prezentaci na téma Fraktálové komprese za 5 bodů. V případě zájmu si rezervujte téma předem.