Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 7. tématu:

 

1.      Vytvořte podle přednášek program pro výpočet a kresbu Mandelbrotovy a Juliovy množiny a s jeho pomocí vyřešte následující úkoly:

 

1.      Nakreslete tvarově co nejzajímavější Mandelbrotovu množinu počítanou z jiné rovnice než z<-z2+c při černobílém vybarvení.

 

2.      Najděte co nejzajímavější vybarvení Mandelbrotovy množiny počítanou z rovnice z<-z2+c na základě experimentů s nejrůznějšími způsoby vybarvení.

 

3.      Nakreslete tvarově co nejzajímavější Juliovu množinu počítanou z jiné rovnice než z<-z2+c  při černobílém vybarvení.

 

4.      Najděte co nejzajímavější vybarvení Juliovy množiny počítanou z rovnice z<-z2+c na základě experimentů s nejrůznějšími způsoby vybarvení.

 

5.      Vytvořte co nejhezčí, libovolně vybarvený obrázek libovolné Juliovy či Mandelbrotovy množiny.

 

Odevzdáváte program s dokumentací a libovolný počet obrázků v elektronické i tištěné podobě, doplněných informací, do které z podúloh obrázek spadá a z jaké rovnice, popř. jakým způsobem vybarvení byl získán. Tentokrát není povoleno odevzdávat obrázky získané jinak než z vlastního programu. Za tuto úlohu získáte 1 bod za každý podúkol, maximálně tedy 5 bodů. Za program tentokrát žádné body nezískáte, protože způsob výpočtu byl velmi detailně popsán v přednáškách a mohli jste si také prohlédnout různé programy na toto téma.

 

2.      Vytvořte animací libovolného fraktálu získaného z libovolného, ale vámi vytvořeného programu změnami koeficientů, ukládáním jednotlivých dílčích obrázků ve formátu .BMP a jejich dodatečným spojením pomocí programu BMP2AVI. Odevzdáváte výslednou animaci plus program, ze kterého vznikla, spolu s informací o potřebném nastavení parametrů pro zopakování tvorby této animace. Bitmapy můžete ukládat ručně pomocí clipboardu nebo prostudovat formát BMP a ukládat příslušný formát do souboru přímo z programu, ale spíše bych vám doporučila prozkoumat, jestli ve vašem překladači není nějaká hotová komponenta, která to umí. Za tuto úlohu získáte 10 bodů.

 

3.      Připravte prezentaci na některé z následujících témat: Kvaterniony a jejich užití v počítačové grafice (zahrňte též fraktály v kvaternionech), Kvaterniony a jejich užití (s výjimkou počítačové grafiky), Příklady praktického použití fraktálů (v počítačové grafice i jiné oblasti), Fraktálové umění, Chaos a atraktory. Platí obvyklá pravidla pro rezervaci tématu. Získáte 5 bodů za každé z těchto témat.