Krásy počítačové grafiky

 

Volitelné úlohy k 8. tématu:

 

1.      Zobrazte jednoduchou 3D scénu složenou z trojúhelníků jako drátěný model. Scéna by minimálně měla obsahovat 100 trojúhelníků. Váš program musí umožňovat volbu rovnoběžného nebo středového promítání, parametry promítání nemusí být volitelné. Pozor, úlohu je třeba řešit bez OpenGL i DirectX – cílem je procvičení naprostých základů podle přednášky, nikoliv ukázat dokonalé zacházení s knihovnami. Za takto vyřešenou úlohu získáte 8 bodů.

 

1.      Pokud váš program umí také odstraňovat neviditelné hrany, získáte dalších 5 bodů.

2.      Za konstantní stínování ploch získáte další 4 body.

3.      Pokud váš program zvládne zobrazit také všechny tyto testovací datové množiny (přiloženy také náhledy, jak data vypadají, formát popsán u úlohy 5.3), získáte další 3 body.

 

2.      Napište program vykreslující některou z parametrických ploch probíraných na přednášce. Za odevzdaný program s dokumentací získáte 4 až 10 bodů podle míry interaktivity programu (tj. program vykreslující jednu plochu „natvrdo“ je za 4 body, program dovolující zadat parametry a řídicí body textově je za 5-6 bodů, vyšší počty při lepší interaktivitě, např. při možnosti přemisťovat řídicí body taháním myší).

 

3.      Zobrazte všechna platónská tělesa s řešením neviditelnosti a jednoduchým stínováním. Za tento program získáte 8 bodů.

 

4.      Připravte prezentaci na některé z témat Méně obvyklé způsoby promítání, Méně obvyklé modely osvětlení v počítačové grafice, Počítačová grafika v Javě, Point based rendering za 5 bodů, můžete si vybrat i vlastní téma související s 3D grafikou a nechat ho schválit vyučující. Prezentace musí proběhnout do konce výuky.