Západočeská univerzita
Katedra informatiky a výpočetní techniky

ZPG - Základy počítačové grafiky

2013/2014
Rozsah: 3 + 2 , 6 kreditů


Přednášející Prof.Ing.Václav Skala, CSc.
(http://www.VaclavSkala.eu )
Cvičící Ing.Petr Vaněček, Ph.D.
Ing.
Michal Smolík
Přednášky
Pátek: Posluchárna:
UL407
3.-5.
(9:20 - 11:55)
Cvičení Laboratoř: UL 407

Literatura
http://portal.zcu.cz -> ZPG

Elektronické zdroje:

Učební elektronické podklady poskytne přednášející
další http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/list.htm

Doplňková literatura:
Skala,V: Světlo, barvy a barevné systémy [PDF], Academia pro download [23MB]


2010/2011


NEWS:

Na počátek stránky


POPIS:

ZPG je 6-ti kreditový předmět, který poskytuje úvod do problematiky počítačové grafiky a vizualizace dat s použitím programových prostředků pod operačním systémem MS Windows a programové knihovny DirectX, resp. OpenGL.

Předpokládá se základní znalost lineární algebry (včetně vektorové a maticové notace), základních datových struktur, znalost programování s prostředky MS Visual Studio & C# , resp. J# (Java).

Vaše znalosti můžete rozšířit v rámci dalších předmětů, zejména pak:

V rámci vědecko-výzkumných projektů řešených v Centru počítačové grafiky a vizualizace dat můžete pracovat na řešení odborných problémů, které mohou vyústit v odbornou práci v rámci předmětu Odborný projekt KIV/OPPG a v diplomovou práci.
Studenti dosahující vynikajících výsledků při řešení projektů mohou získat stipendium, resp. pracovat na odborných projektech v rámci řádného pracovního poměru.

Na počátek stránky


KRITÉRIA HODNOCENÍ A ZKOUŠKA:

HODNOCENÍ CVIČENÍ

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

zkouška

výborně: S > 80 bodů
  velmi dobře: S > 65 bodů
  dobře: S > 50 bodů
  neprospěl: S <= 50 bodů včetně

Termíny zkoušek a testů - může dojít ke změnám

Předběžně (není přidělená místnost v rezervačním systému),
definitivní údaje na PORTALu

Termín Zkouška Čas Místnost
1. 6.ledna 2014 9:20-11:55  
2. 21.ledna 2014 9:20-11:55  
3. 3.února 2014 9:20-11:55  

Studenti se shromáždí před posluchárnou minimálně 10 min. před zahájením zkoušky. 

Upozornění:

Na počátek stránky


Termíny zadání a odevzdání (pokud cvičící nestanoví jinak)


Last update: 2013-09-10 14:51